404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
欧洲航天局:用“怀孕试纸”探测火星生命(图)
2007-09-19 16:47:36 【 发表评论
    
欧洲航天局:用“怀孕试纸”探测火星生命(图)

    

“生命迹象芯片”装置

为探寻火星生命迹象,欧洲航天局火星生命探测活动14日拉开帷幕。科学家们将一颗可探测生命迹象的芯片装置发射入近地轨道实施测试,由于探测生命的原理类似人类的怀孕试纸,这一装置也被称为火星“怀孕测试”装置。
    
    科学家希望,这次近地轨道的探测实验能够为2013年的火星生命探测计划铺路。
    
    此次实验中,欧洲航天局使用了一个叫做“生命迹象芯片”的尖端技术装置。这个装置只有邮票大小,里面却容纳超过2000个生命探测标本。实验中,芯片的功能是探测地球环境中的生命迹象。这里的生命迹象指的是生命分子形态的特征,它能够说明是否一个星球目前或曾经存在生命。
    
    如果“生命迹象芯片”探测到与生命有关的物质,如蛋白质或脱氧核糖核酸(DNA),它携带的生命探测标本颜色将改变,这一原理类似人类使用的验孕试纸。欧洲航天局将这次行星的生命探测活动形象地比喻为“怀孕测试”。
    
    欧洲航天局14日在哈萨克斯坦拜科努尔发射场成功发射航天器。当航天器到达近地轨道后,太空舱舱门将打开,芯片则暴露在太空的强辐射、低温和真空环境中进行实验
    
更多"火星" 的相关消息
请选择您看到这篇新闻时的心情 查看结果 心情调查排行


404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
发表言论:
笔  名: 查看评论 进入论坛
火星
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx

论坛精华

IT新闻

IT人物

企业

产品报价手机-DC-笔记本-台式机-液晶-等离子

404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx