UFO导航

国内UFO事件报道
国际UFO事件报道
历史上的UFO事件
解说UFO事件
遭遇外星人
UFO图片欣赏

 

 
 UFO(不明飞行物):难解之迷

 


UFO五千年史--中国古书中的不明飞行物体记录(4)
吕应钟先生

 

  一叁○八年,《续通鉴》「元武宗至大元年秋七月庚申,流星起自勾陈(小熊座),南行,圆若车轮,微有锐,经贯索(北冕座)灭」,这个「流星」从九十度的北极星附近的小熊座飞到叁十度的北冕座,圆形如车轮,可见体积很大,妙的是略微「有锐」,指出有锐边或明显的亮边。

  一叁六四年,《续通鉴》「元顺帝至正廿四年六月甲辰,河南府有大星夜见南方,光如昼」。

  一四○四年,《明史卷廿七》「明成祖永乐二年十月庚辰十四日,有星如盏,色黄」。

  一四二四年,「明成祖永乐廿二年九月戊戍,有星大如碗,色黄,白光烛地,有声如撒沙石」。

  一四八八年,《明通鉴》「明孝宗弘治元年七月,御史曹 上言:「星陨、地震及金、木二星昼见」。

  一五一二年、《廿四史》「明武宗正德七年六月丁卯夜,招远有赤龙悬空,色如光,盘旋而上,天鼓随鸣」。

 五、古人的UFO经验

  唐朝人段成式所撰的《酉阳杂俎》卷一第叁八则记有大约发生在公元八二叁年前後的UFO事件,指唐穆宗「长庆中,八月十五夜,有人玩月,见林中光属天,如疋布,其人寻视之,见一金背虾蟆,疑是月中者,工部员外郎张周封尝说此事,忘人姓名。」此事在《学津》、《津逮》、《稗海》各书中也都记载,工部员外郎这位政府高官都在说,可见是一件确实的事。文中重点是用「金背虾蟆」来形容此物的形状,的确和飞碟一样,而且放出的光芒能照天,确确实实是一个发强光的UFO。

  唐朝的《洞天集》也另有一则。公元八八○年,「唐僖宗广明一年,严遵仙槎,唐置之于麟德殿,长五十馀尺,声如铜铁,坚而不蠹。李德裕截细枝尺馀,刻为道像,往往飞去复来,广明以来失之,槎亦飞去。」严遵名君平,汉时成都人,是一位有名的算命先生。「槎」就是船的意思,指当时有一个长五十馀尺的「仙船」,很坚硬,发出机械式的声音,常常飞来飞去,後来就飞走了。

  公元一○七○年,宋神宗熙宁四年十一月叁日,名诗人苏东坡被调离京师,任命为杭州通判,在上任途中,来到江苏镇江畅游金山寺,当晚老僧请苏东坡留宿,以便次日观日出奇景,晚上就在江边吟诗,没想到看到了UFO,苏东坡便将当时情形写成诗, 题为『游金山寺』:「...是时江月初生魄,二更月落天深黑,江心似有炬火明,飞焰照山栖鸟惊,怅然归卧心莫识,非鬼非人竟何物...(自注:是夜所见如此)...」。

  宋朝人庞元英所撰的《文昌杂录》记有宋神宗元丰年间(一○七八至八五年间)秘书少监孙莘老的UFO事件,「庄居在高邮新开湖边,一夕阴晦,庄客报湖中珠见,与数人同行小草径中,至水际,见微有光彩,俄而明如月,阴雾中人面相睹。忽见蚌蛤如芦席大,一壳浮水上,一壳如帆状,其疾如风。舟子飞小艇竞逐之,终不可及,既远乃没。」

  宋朝人洪迈所撰的《夷坚志》壬卷第叁有一篇『夜见光景』,描写一一九五年左右,宋宁宗庆元初年间,「临川刘彦立兄弟二人,一夕,屋後松树上圆光如日,高去地二丈馀,即之则晦。...一个日头忽起,从前山高出叁丈,所照草木皆可辨,只比色间色赤耳,...如日夜出,色炎如火,附於地,犬吠逐之,光际地避隐。」明朝国师刘伯温在一叁六○年前後的一个七月十五夜,曾见过UFO,写了一首『月蚀诗』来纪念:「...招摇指坤月坚日,大月如盘海中出,不知妖怪从何来,惝恍初惊天眼联,儿童走报开户看,城角咿鸣声未卒....」,这是一个从海中飞出来的形状如盘的「大月」,完全符合飞碟现象。

  一八八○年,清光绪六年五月八日,湖北省《松滋县志》记有「西岩咀覃某,田家子也。晨起,信步往屋後山林,见丛薄间有一物,光彩异常,五色鲜艳,即往扑之,忽觉身自飘举,若在云端,耳旁飒飒有声,精神懵昧,身体不能自由,忽然自高坠下,乃一峻岭也。覃某如梦初醒,惊骇非常,移时来一樵者,询之,答曰:『余湖北松滋人也』,樵者咋曰:『子胡为乎来哉?此贵州境地,去尔处千馀里矣。』指其途径下山,覃丐而归,抵家已逾十八日矣。究不知所为何物吁,异哉。」


  (本文为拙作《UFO五千年》一书浓缩举例,请阅原书,方能体会UFO之全史)

|首 页||上一页|﹣相关报道