404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
美图秀秀 一分钟打造个性QQ表情(1)
2009-03-27 11:30:54 中关村在线 发表评论

    经常QQ聊天的我,QQ表情当然不能太普通了。但是大家经常都用相同的QQ表情,总觉得不够个性。不过自从美图秀秀有了摇头娃娃功能后,我发现可以用摇头娃娃来做属于我独一无二的QQ表情哈,不信你看--

    


美图秀秀 一分钟打造个性QQ表情

图1 QQ表情

    嘿嘿,想知道我是怎么用自己照片做成QQ表情吗?那就看仔细哟!

    打开美图秀秀软件并选择一张照片,如果你电脑上还没有美图秀秀,那就赶快下载吧。

美图秀秀 一分钟打造个性QQ表情
图2 打开图片

    虽然是在做搞笑表情,但必要的美化还是不要忘了噢,偶在"美容"选项下对人物进行修饰。

美图秀秀 一分钟打造个性QQ表情
图3 人像美容

1 | 2 | 3 | 下页 尾页  3

请选择您看到这篇新闻时的心情 查看结果 心情调查排行更多"美图秀秀" 的相关消息
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
发表言论:
笔  名: 查看评论 进入论坛
美图秀秀
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx

论坛精华

IT新闻

IT人物

企业

产品报价手机-DC-笔记本-台式机-液晶-等离子

404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx