404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
动物变成了“机器人式”动物 机器人鸟问世
2007-02-27 09:14:05 新华网 发表评论
   新华网济南2月26日电(记者 王海鹰)一只头戴控制信号发生器的家鸽,按照研究人员发出的计算机指令,能准确完成起飞、盘旋、绕实验室飞行一周后落地的飞行任务。
  
  这种“机器人鸟”是山东科技大学机器人研究中心承担的国家自然科学基金课题“机器人动物”近日研究出的一项成果,能让家鸽“驯服”地按照人的“指令”向左或向右飞行。
  
  机器人动物是用人工电信号控制动物的神经系统,使动物变成“机器人式”动物。项目负责人苏学成教授介绍,这组实验,是用编码电信号刺激鸽子的某些神经位点,使得站在地上或树上的鸽子起飞;让飞行中的鸽子向前飞、向左或向右飞,或在空中盘旋,实现让鸽子从一个起点起飞,大致沿着预先期望的路线飞到指定的目标或指定的区域。
  
  机器人鸟可以广泛应用于各种探测、空中摄影、投递、鸟群研究和人类无法到达区域的探查等。
  
更多"机器人式" 的相关消息
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
发表言论:
笔  名: 查看评论 进入论坛
机器人式
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx

论坛精华

IT新闻

IT人物

企业

产品报价手机-DC-笔记本-台式机-液晶-等离子

404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx