UFO导航

国内UFO事件报道
国际UFO事件报道
历史上的UFO事件
解说UFO事件
遭遇外星人
UFO图片欣赏

 

 
 UFO(不明飞行物):难解之迷

 


宋代文人记述不明飞行物

  宋代著名诗人苏东坡于镇江游历时,因目睹类似的UFO奇异景象后,所写下的诗篇?游金山寺? (见《苏轼选集》齐鲁出版社1981年版)。
  
  另有阳百一居士所著?壶云录?一书,亦记载扬州上空出现的奇异现象:
  
  ‘丁丑岁七月十七日,扬州一士子夜读,忽北首墙上,光明若昼,以为邻人失慎重,急趋出视之,则天半有一红球,大如车轮,华彩四射,流于云端,隐约有声,余光越三刻,始敛尽焉。次日,通城轰传,所见皆一,是夜,秦邮甓社湖中光更朗,若自南直驶西北,后亦无所征验云’。‘苏城于七月十六日,有火光一道,大若车轮,自东而西,如星之陨,如电之擎,露露有声,门外居民悉见之’。
  
  以上两段文字,对不明飞行物之描写,栩栩如生,它如车轮之大小,发光强调甚巨,有生响,或自南至西北,或自东而西,飞行速度之快,如‘星之陨’,‘电之擎’,目击者众多,全城居民‘所见皆一’,而其出现之地,皆在扬州附近,与沈括所记述的‘扬州明珠’与东坡夜遇‘炬火明’之诗作,恰恰巧合如一!
  ﹣相关报道